• Посвідчення договорів купiвлi-продажу нерухомого майна.
 • Посвідчення договорів дарування нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв мiни нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв довiчного утримання (догляду).
 • Посвiдчення попереднiх договорiв.
 • Посвiдчення договорiв про визначення розмiру часток в спiльнiй частковiй власностi.
 • Посвiдчення договорiв про видiлення частки в натурi нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв купiвлi-продажу, дарування транспортних засобiв.
 • Посвiдчення договорiв застави (iпотеки).
 • Посвiдчення заповiтiв.
 • Засвiдчення вiрностi копiй (фотокопiй) документiв i витягiв з них
 • Засвiдчення справжностi пiдписiв на документах.
 • Засвiдчення справжностi пiдпису перекладача на перекладі документiв з однiєї мови на iншу.
 • Видача дублiкатiв документiв, що зберiгаються у справах нотарiуса.
 • Накладення та зняття заборони вiдчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно).
 • Вчинення виконавчих написiв
 • Посвiдчення договорiв найму (оренди) або позички транспортних засобiв.
 • Посвiдчення договорiв вiдступлення частки в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
 • Посвiдчення договорiв мiж подружжям про сплату алiментiв на дитину.
 • Оформлення прав на спадщину.
 • Посвiдчення договорiв позики.
 • Посвiдчення договорiв вiдчуження рухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв про змiну або розiрвання нотарiально посвiдчених договорiв.
 • Посвiдчення шлюбних договорiв.
 • Посвiдчення довiреностей.
 • Засвідчення справжньості підпису на заявах, статутах та ін.
 • Засвідчення вірності копій
 • Оформлення спадщини
 • Переклади