Плакат – це витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне, найчастіше, кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило, на великому  аркуші  паперу. Історичними попередниками сучасного плакату вважають гравюри Німеччини початку 16 ст. великого розміру в добу Селянської війни.

В наш час, коли реклама інтегрується в сучасне мистецтво і навпаки, плакатне мистецтво як ніколи актуальне. Більше того, перед плакатними художниками стоїть важке завдання здивувати, привернути увагу споживача, який оточений в повсякденному житті тоннами інформації та  реклами.

Плакати Ярка Філевича привертають увагу лаконічністю зображувальних засобів, цікавими, нестандартними шрифтами та чистотою передачі ідеї плакату. Концепція того чи іншого плакату прочитується одразу, і для цього не потрібні листи з розписаними анотаціями, що так поширено в сучасному, «актуальному» мистецтві.