У вересні 2019 року в селі Новиця на Лемківщині (Польща), в осередку Братства греко-католицької молоді «Сарепта», відбувся ХІ Міжнародний іконописний пленер. Тема цьогорічного пленеру – «Псалми» – може дещо дивувати. Псалми призначалися для співу з музичним супроводом і вживалися в літургії. Більшість псалмів — вираження хвали і поклоніння Богові та Його ділам. Учасники пленеру звернулися до псалмів з переконанням, що ті прадавні тексти не втратили своєї актуальності. Кожен митець по-своєму відкривав для себе їхній зміст і закладену в них особливу форму розмови з Богом: прагнення Бога, любов і страх перед Ним, віру в Його опіку й милосердя.

Учасники також знайомились із поетичними інтерпретаціями псалмів у творчості польських та українських поетів: Я. Кохановського, Ф. Карпінського, Т. Шевченка, Ч. Мілоша, А. Брандстаттера. Таким чином, відбувалось синхронне прочитанням псалмів у давніших версіях наших національних мов, а також старослов’янською.

А в останні дні пленеру учасники навіть виконали псалми під керівництвом відомого польського співака Адама Струґа. Митці, які приїхали до Новиці, у своїх інтерпретаціях псалмів, як виявилось, радше надихалися творчістю художників ХХ ст., для яких ці тексти були імпульсом до вільного, більш особистого вислову, ніж іконографією середньовіччя. Учасники пленеру вибирали собі ті псалми чи фрагменти, які їх найбільше зворушили чи ті, які віддзеркалюють їхні релігійні почуття.

В ХІ іконописному пленері взяли участь понад п’ятдесят художників-іконописців з України, Польщі, Білорусії, Словаччини, Литви та Сербії.