Виставка творчих робіт викладачів та аспірантів факультету Декоративно-прикладного мистецтва ЛНАМ. Проект «Сучасне декоративне мистецтво. Межі та смисли» покликаний продемонструвати актуальний мистецький дискурс сьогодення.

Діалектичне прагнення триматися границь явища та вийти за його межі є реакцією художника на виклики часу. Нові естетичні, соціокультурні, технологічні виміри інспірують розширення смислових горизонтів декоративно-прикладного, його мету, зміст і завдання. У дуальній грі традиційного та футурологічного, декоративного та утилітарного, зовнішнього та прихованого матеріалізуються, втілюються у текстилі, склі, глині, дереві, металі ідеї, рефлексії, змісти.