Освітня програма-майстерня
МІЖНАРОДНОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ 
ТЕАТР ЗА СІМ ДНІВ

Свідчення досвіду
поняття триєдинства місця, часу і дії
в метафізиці і практиці театру 
через ремесло актора

Освітня програма ТЕАТРАЛЬНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ зосереджена на важливих проблемних питаннях європейського театру, базових поняттях практики актора, його творчому мисленні і засобах. Програма призначена для тих, хто вибрав театр і мистецтво як шлях розвитку і хотів би розширити особисту практику - в першу чергу для тих, хто працює в театрі, для театру і служить театру.

Наріжні поняття європейського театру - місце, час, дія -, а також їх триєдинство створюють 
умови моменту часу, який ми звемо «тут і тепер». Теперішній тривалий час, здійснюваний намір світу, зміст і призначення свободи - те, що плекає Актор своєю дією. 
Численні спроби митців сучасного театру оминути об’єктивну і фізичну даність цих понять в волюнтаризмі перформатики і суб’єктивного психічного досвіду приводять до 
зневаги простору, хаосу беззмістовного часу вистави. В культурному просторі виникає актор як «вершник без голови», який діє в полі віртуальних реалій.

Ми запрошуємо до цієї майстерні тих, хто хотів би повернутися до першоджерел театру.
Повернутися до зацікавленого, активного знання сценічного буття, досвіду єдності світу в дії актора. До щасливого подиву, заради якого ми йдемо в Театр! 

Програма-майстерня передбачає: тренінг-ритуал, колективну і персональну працю з 
піснею, романсом, драматичним текстом, віршем, працю з мисленням актора, практичні 
лекції-семінари, рефлексію досвіду. 

Одна з цілей майстерні - кастинг до спільного проекту Львівського театрального Центру 
«Слово і голоС» і «Міжнародної Театральної Обсерваторії» - «БЛАКИТНА ТРОЯ», на 
матеріалах Л. Українки, В. Стуса, І. Франка, Т. Шевченка та ін. Учасникам варто взяти в персональну роботу матеріал цих авторів і також український та світовий 
романс, пісні. 

Робота майстерні буде зніматися на відео. Відеоматеріали будуть надіслані учасникам 
майстерні.

Програма-майстерня Театральної Обсерваторії буде відбуватися в співпраці з Театральным центром «Слово і голоС»

Автор і керівник - Сергій Ковалевич (Росія/Україна)
педагог - Вільда Філіп (Франція / Гаїті)

Ціна 7 днів програми - для тих, хто живе в Україні - 150 € для Західної Европи і інших - 250 €