Технологічно Ірина Фартух розвиває лінію фактурного живопису, започаткованого у Львові художниками першої хвилі авангарду ХХ століття. Надаючи великого значення культурі живописної поверхні твору, художниця добивається багаторівневого сприймання її полотен, обумовленого зовнішними факторами – інтенсивністю та кутом падіння променів світла на площину картини, що чинить бажане враження.

Ірина Фартух в силі вирішувати майже усі жанрові лінії, які перед сучасним живописцем-фігуративістом ставить життя – пейзаж, натюрморт, портрет, жанр, що свідчить про неабияку ерудованість художниці та емоційну самодостатність натури.

Iрина Фартух – член Національної Спілки художників України з 2005 р.
1975-1979 – навчалась у ЛДКДУМ
1979-1984 – відділення кераміки ЛНАМ
З 1983 почала активну творчу діяльність.