Друге бачення - саме так перекладається з англійської Re-Vision!

Мистецька акція Rе- візія об’єднає дві події: виставку експонатів з різних фондових груп Львівського музею історії релігії і фотографій Ігоря Садового, що презентують музейні предмети у несподіваному ракурсі, наголошуючи на містичному змісті пам’яток, їхньому правічному сакральному зв’язку між земним і небесним, а також презентацію фотокалендаря із цими світлинами (дизайн Миколи Барановського). Особливістю виставки є експонування нереставрованих культових предметів, що ставить наголос на приверненні уваги до присутньої у старожитностях естетики символізму, що втрачається. Сподіваємось, що зосередження на прихованому значенні спонукає до філософського сприйняття оточення як інструменту пізнання Бога. Такий задум оновленого сприйняття наповнює твори більш абстрактним сенсом, оскільки цьому сприяє процес певного ізолювання, «виривання» окремого предмета зі усталеного контексту. Хоч формально поєднання сакральних пам’яток із буденним оточенням є незвичною практикою в традиційному вітчизняному експонуванні, для окремішнього естетичного переживання образів і знамень зовнішні обставини слугують не тлом, а умовами, що можуть виступати каталізаторами духовного проявлення. Віримо, що наш мистецький експеримент стане співзвучний настроям глядачів і протягом наступного року подарує хвилини духовного й емоційного піднесення при перегортанні кожного нового аркуша.