Розвиток життєдіяльності нашого суспільства не стоїть на місці. Одним із прогресуючих частинок для зовнішньоекономічної діяльності підприємств чи приватного життя громадян, часто виникає потреба у перекладі документів. Особливо, дане питання постає перед особами у яких виникає потреба співпраці з іноземцями. Якісний переклад документів стає просто необхідним.
Неодмінно, будь який, замовник перекладацьких послуг в центрі перекладів замовить переклад і виникне потреба щоб його виконав хороший перекладач. Слід знати за якими критеріями потрібно визначати, що переклад є хорошим, адже дане поняття носить характер суб’єктивності.

Для початку потрібно виконати умови здійснення перекладу, а саме:
-термін виконання перекладу. Так як для отримання якісного перекладу потрібно приділити не малу кількість часу, бо втрачається до 50% в якості залежно від поставлених термінів.
-мова перекладу перекладача. Слід з'ясувати, яка мова для перекладача є рідною, чи була можливість у нього користуватися спеціалізованими словниками та мережею Інтернет та яка якість перекладу вимагалась замовником.
-зміст і форма. Дана єдність досягається цілим відтворенням ідейного змісту оригіналу в конкретній мовній основі.

Існують такі види перекладу:
-усний ( послідовний і синхронний, з аркуша);
-письмовий;
-опосередкований (здійснюється не із самого оригіналу, а із перекладеного варіанту, завдання перекладача здійснити переклад на ще іншу мову. Якість перекладу у такому випадку залежить не лише від кінцевого варіанту, але й від проміжного);
-авторизований переклад, який замовляє сам автор. Виконавець узгоджує переклад з автором та вносить відповідні корективи. Також, бувають переклади, які можна здійснювати тільки із згодою автора - вони теж відносяться за видом до авторизованих;
-автоматичний (машинний);
-рецептивно – продуктивний передання інформації, ідей, емоцій, умінь людини, за допомогою знаків і символів.

Слід звернути увагу, що за терміновість письмового та усного перекладу більшість бюро перекладів піднімає вартість. Якщо у суб’єкта появилась необхідність спілкування із іноземцями власне і стають у пригоді, перекладацькі послуги, які можуть допомогти виконати свою роботу і іти в такт з часом та розвитком суспільства.

Якщо переклад зробили вчасно, без граматичних і смислових помилок передали суть та характер тексту – це якісний переклад.