Ніч Студенток Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ "ЛП" - це феноменальний дівішнік.