Кожен шлях пізнання себе і світу унікальний і неповторний. Хто кидається у вир оточуючих його подій, ламаючи всі перешкоди на шляху у відчайдушному прагненні нездійсненного, і вчинок випереджає думку, і результат часом несподіваний і небажаний, а позаду – лише попіл поривань. Інший поринає у споглядання світу, що набуває екзистенційного емоційного забарвлення, самозаглиблений, сконцентрований на дослідженні своєї «маленької планети» та шляху її у безмежному Всесвіті, намагаючись вирішити чи пояснити грані буття. 

Три різні мистецькі пошуки і три різні творчі особистості, молоді художники-графіки – Купкіна Марина, Харук Євген, Мельникова Анастасія у спільній експозиції «Споглядання» - так по-різному, особливо, інколи контрастуючи один з одним, втілюють в офорті й акварелях свій індивідуальний внутрішній світ, свої власні роздуми та пошук вирішення одвічних питань буття. 

Це споглядання – як запрошення до роздумів, осмислення граней свідомого і несвідомого у сьогоденні, траєкторії власного життя як польоту. 

Лінія - основний образотворчий інструмент в офортах та гравюрах Марини Купкіної. Експресивність або плавність ліній, їх переплетення, часом до кульмінативної загостреності, найповніше відтворюють смислове навантаження та емоційне забарвлення задуманого образу у роботах художниці. Насичене смислове звучання твору досягається завдяки використанню контрастних кольорових акцентів. Тематична основа ¬офортів художниці – самозаглиблене вивчення себе в контексті сучасності. 

Основна тематика творів Мельникової Анастасії – романтичні образи, мотиви ,запозичені з міфології Північної Європи та Середземномор’я, доби язичництва. Офорти цікаві своєю тематичною відстороненістю від сьогодення, поглядом в романтику давніх віків, замилуванням красою трав, дерев, людини на лоні природи, її загадковістю. Ніжна пастельна кольорова гамма Мельникової Анастасії наповнює образи ліричністю, а умовне трактування жіночого тіла в роботах, уподібнює його до тендітної рослини. 

Кольорові ритми, абстрактні форми, трактовані дуже своєрідно – основні моменти у творчості Євгена Харука. Емоційне забарвлення його робіт сприймається власне через колір. Використання художником чистої кольорової гамми, майже виключає з його творів присутність меланхолійних переживань, що так часто присутні у творчості багатьох сучасних митців. Сучасне мислення у поєднанні з класичною графікою створюють в роботах Євгена Харука унікальну співзвучність.