Виставка робіт Тараса Лозинського «Малярство на склі», розгорнута в залах Національного музею у Львові ім. А. Шептицького презентує творчу працю художника останніх років. Представлені в експозиції близько 70 творів, широко знайомлять глядача з тематикою малярських робіт на склі Т. Лозинського.  Перед глядачем постає вражаюча портретна галерея українських гетьманів,  традиційний сюжет «Козака Мамая», протрактований в оригінальній авторський манері, надзвичайно чуттєві та проникливі твори зі сакральною тематикою.

Тарас Лозинський увійшов до львівського мистецького середовища на зламі 70 – 80-х рр. минулого сторіччя. Уже в перших своїх роботах митець виявляє особливу увагу до внутрішнього життя предметів, їх глибинної натури, прихованої від невтаємниченого ока.

На початку 1980-х років Т.Лозинський знайомиться із видатним львівським художником Володимиром Патиком.  Звісно, що яскрава, динамічна манера живопису В. Патика надзвичайно заімпонувала творчій натурі художника. У цей час, досягаючи все більшої віртуозності у вільному володінні лінією та композицією, роботи Тараса Лозинського ще глибше наповнюються динамічністю композиції, колористикою, розкутістю у трактуванні того чи іншого образу .

Наприкінці 1980-х років Тарас Лозинський починає активно працювати у сфері реставрації давніх пам’яток. Як художнику-реставратору монументального живопису, Тарасу Лозинському вдалося врятувати не одну пам’ятку давнього українського іконопису. Проте, зацікавлення Т.Лозинського колекціонуванням хатніх ікон на склі, що були поширені на Західній Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст.. змусило мистця  також оволодіти знаннями та навиками  реставрації давніх  ікон на склі. І, власне,  народні ікони на склі, праця над їх збереженням та поновленням окреслили основну лінію у творчості Тараса Лозинського – малярство на склі.

Перейнявши технологію іконописання на склі, Т.Лозинський створює свої оригінальні твори, відходячи від традицій народного наїву.  Художник виробляє власну авторську манеру сучасного прочитання канонічних текстів. Для мистця Святе Письмо стає частиною його власного світогляду, бо лише так людина здатна по-новому презентувати давні істини, ще більше  наблизивши їх до загальнолюдського розуміння та сприйняття.

У своїх роботах Тарас Лозинський водночас переплітає барокові мотиви з впливами малярського досвіду О. Новаківського, Р. Сельського, В. Патика, під впливами яких він формувався як художник, і викристалізовує свій власний авторський стиль.

Виставка триватиме з 13.06.2019 до 14.07.2019

Біографічна довідка:

Тарас Лозинський народився 28 березня 1959 року у Львові.

У 1978-1981 навчався в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова.

У 1980-х  роках брав  приватні уроки малярства у Володимира Патика
З 1987 року по 2001 р. художник реставратор монументального живопису, (Майстерня Ніни Присяжної).

З 1989 року займається іконописом на склі.
З 2003 р. - заступник директора інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. 

Упорядник низки альбомів та каталогів творів українського мистецтва, один з ініціаторів видання серії «українське народне мистецтво».