Це довготривале дослідження та фіксація (експонування) сучасного (актуального) візуального образу Галичини через призму світосприйняття «Людей Мистецтва» загалом і фотографів.

Два рази на рік проводитиметься фото пленер в найрізноманітніших містечках Галичини , результатом , якого будуть експозиційні виставки в ФотоКлубі «Ч/Б , 5х5», «Дзизі » та «Квартирі 35» , що складатимуться з 5 великоформатних банерів та 25-30 стандартних видруків.

Як наслідок, протягом 2 та більше років повстане об’єктивний масив інформації - експозиція - каталог, які можуть претендувати на суб’єктивний, але неупереджений погляд (аналіз) «сучасника» на Галицький слід.