На виставці „Іван Труш. Портрети” представлено малярські роботи художника, більшість з яких експонуються вперше. Загалом у мистецькому доробку митця, який налічує 6 000 творів, виняткове місце займають понад 350 його портретних полотен.

Видатні діячі культури, мистецтва, літератури, музики, історії, педагогіки, духовенства, економіки, медицини, права, які в кінці ХІХ – в перших десятиріччях ХХ століття творили історію української нації, і які неодноразово ставали моделями для художника Івана Труша.

Виставка демонструє непересічний талант Труша-портретиста та розкриває нові грані його творчості. На експозиції музею також проводяться тематичні заняття «Портрет. Види портрета».