Ця книга охоплює весь період – майже 150 років – австрійського панування у Галичині, виключаючи Першу світову війну. У кінці XVIII – на початку ХІХ ст. Броди були великим комерційним осередком Центрально-Східної Європи. Тільки в останні десятиріччя ХІХ ст. місто перетворилося із центру міжнародної торгівлі та культурної ваги у периферійне містечко австрійсько-російського кордону.

Деякі риси відрізняли Броди від інших галицьких містечок. Жодне інше містечко Австро-Угорщини не було настільки переважно єврейським, де польські римо-католики та українські греко-католики ніколи не становили більше третини загальної людності. Крім того, Броди відігравали важливу роль у єврейській науці. Властивою містечку та його околицям була також сильна прив’язаність до москвофільських рухів.

Протиставлення незвичайних Бродів та типових галицьких Бродів мимоволі чи навмисно формувало сприйняття міста у подорожніх записах, літературі чи пам’яті. Сьогодні існують різні способи, щоб пам’ятати габсбурзькі Броди. Переважно, але не тільки, вони будуються на етнічних основах і проминають ненаціональні. Крім того, частково накладаючи українські, польські, єврейські, австрійські та радянські пропам’ятні місця, ми також можемо знайти місця, де прослідковуються колишні економічні, адміністративні чи культурні функції у сьогоднішніх Бродах.

Представить дослідження Бьоріс Куцмани. Головним дискутантом буде історик, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Крип'якевича Василь Расевич. Презентація відбудеться за участі Надзвичайного та Повноважного посла Австрійської Республіки в Україні мгр.Вольфа Дітріха Гайма.

Дві презентовані книги постали із дослідження прикордонних містечок на імперських периферіях Російської та Австрійської імперій, яке проводилося у Віденському університеті. Друга книга ґрунтується на дисертації доповідача "Boerries Kuzmany: Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert" [Броди. Галицьке прикордонне містечко у довгому ХІХ сторіччі] (Відень, Boehlau 2011).