Скерованість творчих зусиль Миколи Опанащука – відомого мистця, дизайнера і педагога – умотивована поетапністю задач, які він реалізував на кожному щаблі професійного становлення. Від гуртка образотворчого мистецтва, який у Житомирі вів І. Нібульський, та текстильного відділення професійно-технічного училища в Решетилівці, де рисунок і живопис викладав І. Тригуб (учень В. Кричевського ще по Українській державній академії мистецтв) дев'ятнадцятилітній поліщук приїздить до Львова.

Тоді в державному інституті прикладного та декоративного мистецтва зберігалася сприятлива атмосфера для розширення мистецького світогляду, зважаючи на склад педагогів – Р. Сельського, В. Манастирського, Д. Довбошинського та ін. Кожен уособлював власний досвід формальних шукань, відповідно трансформувавши його в методику викладання спеціальних мистецьких предметів.

Микола Опанащук, навчаючись на відділі художнього скла, зумів використати шанс пройти різні професійні вишколи, випробувати відмінні підходи до розуміння базових питань професіоналізму (композиція, концепція кольору, стилістика), досить рано ангажуючись формальними експериментами в пошуках авторської мови. Це дало йому належну свободу в оперуванні різними засобами художньої виразності, що стало вирішальним для подальшої еволюції образного мислення та цілого ряду творчих відкриттів.

Микола Опанащук зумів оптимізувати професійний інтерес до рисунку і графіки в широкому діапазоні можливостей, адаптувати класичні техніки до вимог сучасності. В його виконанні друкована та оригінальна графіка набула такої естетичної довершеності, що зумовлює розрізняти її риси як авторський стиль, і навіть як відповідну індивідуальну професійну школу. На перетині методології і практики прокладена основна вісь творчих зусиль художника, який на сьогодні є одним з провідних українських графіків і живописців, віртуозом пластичної форми, автором численних техніко-технологічних новацій в галузі естампу, теоретика і педагога – наставника молоді.


Роман Яців, канд. мистецтвознавства,
проректор з наукової роботи
Львівської національної академії мистецтв

Микола Опанащук – графік, живописець, екслібрисист. Заслужений діяч мистецтв України, професор з 45-річним стажем викладання живопису та рисунку. Член Національної спілки художників України. Голова журі регіонального конкурсу з рисунку мистецьких навчальних закладів Західного регіону. Голова журі Обласного конкурсу кращого вчителя образотворчого мистецтва. Член журі міжнародного конкурсу дитячої творчості. Член журі міжвузівського конкурсу з рисунку (Київ-Харків-Львів).

Народився 7 квітня 1947 року в селищі Пулини на Житомирщині.
1963-1965 роки навчався у Решетилівському професійно-технічному училищі на відділенні килимарства.
1966-1971 роки навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на відділенні художнього скла (тепер ЛНАМ). М.Опанащук — митець-інтелектуал, творчість якого пронизана філософськими розмірковуваннями про сутність і природу речей. У творчому доробку М.Опанащука — екслібриси, станкова графіка, живопис, акварель та графічний дизайн.
М.Опанащук — учасник понад 220 виставок різних рівнів. Персональних виставок — 51. Є активним членом Всесвітнього центру екслібрисистів у м.Сінт-Ніклас (Бельгія). У його активі понад 150 оригінальних графічних знаків. Творчі успіхи М.Опанащука у царині малярства і графіки неодноразово відзначалися нагородами, зокрема, двічі — у Канаді, Польщі та Україні (м.Львів, Весняний мистецький салон, 2013-2016), а також грамотою Верховної Ради України.