З нагоди 150-ліття від дня народження Митрополита Галицького Андрея Шептицького

Харківський художній музей вже вдруге презентує свою колекцію в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. Цього разу львівському глядачеві буде представлено понад 150 творів харківських художників: Сергія Васильківського, Петра Левченка, Михайла Беркоса та Михайла Ткаченка, які є основоположниками харківської пейзажної школи. Цим художникам притаманне тонке, лірико-поетичне сприйняття рідної природи, інтерес до української історії, археології, етнографії, фольклору.

Розквіт пейзажного жанру в українському живописі останньої чверті XIX – початку XX століття на Слобожанщині – це феномен, значення якого виходить за межі суто художніх проблем. Він був зумовлений загальним прагненням української інтелігенції до пізнання душі народу і свої історичної долі.

Важливим стимулом для розквіту харківського художнього осередку стало осмислення національної самобутності як підґрунтя процесу відродження українського мистецтва. Харківські митці розвинули і підняли на високий художній рівень пейзажний живопис, збагативши його новими національними сюжетами, їх нетрадиційним трактуванням. У відтворенні конкретної місцевості, достовірних форм і явищ природи вони використовували як традиції українського пейзажу, так і досягнення імпресіоністів у передачі кольору, світла, повітря, створюючи своєрідний пласт художньої культури.

Сьогоднішня колекція харківських пейзажистів кінця ХІХ – початку ХХ століття є однією з найцінніших в Україні та створює широкий простір для наукових досліджень як окремих митців, так і цілої епохи в культурі нашої держави – епохи українського національного відродження.