Захід присвячений 150-літтю від дня народження основника музею.

Експозиція представить розвиток українського мистецтва ХХ ст. у широкому спектрі художніх процесів – від чільних представників епохи модерну (О.Новаківського, І.Труша, О.Мурашка, О.Кульчицької, В.Кричевського, М.Сосенка, П.Холодного) до пошуків українського авангарду (О.Архипенко, М.Андрієнко-Нечитайло, С.Гординський та ін.). Розділ мистецтва 1950-1970-х рр. запрезентують кращі роботи представників різних мистецьких шкіл і напрямків, що розвивались всупереч офіційній доктрині соцреалізму в мистецтві (Й.Бокшай, Ф.Манайло, Т.Яблонська, О.Кравченко, Р. та М.Сельські, З.Флінта, Л.Медвідь та ін.). Четвертий розділ експозиції сформують роботи представників українського мистецтва доби постмодерну 1980-1990-х рр.( В.Патик, І.Шумський, Р.Петрук, М.Демцю, Б.Буряк, В.Москалюк, П.Сипняк, В.Одрехівський та ін.). Окремий сегмент експозиції утворять роботи українських митців діаспори.