Ця виставка про нашу унікальну ідентичність. Ми лишаємо відбиток себе у всьому, що робимо, відтак цей відбиток стає чимось спільним для багатьох сутностей.

Наша ідентичність має спільні риси з іншими ідентичностями. Вона включає в себе культуру і релігію, локальне і глобальне. Все це – наше підсвідоме. Воно майже або й зовсім не вимагає зусиль для вираження, бо є частиною нашої природи.

Роботи експозиції створені за допомогою та на основі природи: рух листя від вітру був використаний для створення більшості полотен. Мазки пензля художника та його помічників також покладені без особливого залучення свідомості чи раціонального. На перший погляд просто білі полотна починають проявляти деталі з додаванням підсвідки. В цій інсталяції ви подорожуєте думками художника, котрий говорить до вас через роботи, а не слова.

Запрошую всіх до діалогу: прийти та відобразити свої відчуття від побаченого поезією на стіні. Можна писати безпосередньо на стіні, але ті, хто писатиме на папері, матимуть змогу перекрити написи на стіні своїми.