Наталі Русецькій вдалося знайти власний шлях у царині сакрального малярства. Її твори іноді межують з простотою композицій народної ікони, а часом нагадують мініатюри середньовічних візантійських рукописів. Творам художниці притаманна спрощена композиція та невелика кольорова гамма, котрі насправді досягаються важким шляхом пошуку. І власне оцей пошук надає простеньким, здавалося б, композиціям непідробної глибини.

Твори Наталі Русецької вирізняються простотою та глибиною. Ці якості в сакральному мистецтві легко зімітувати, однак надзвичайно важко досягнути їх щирого та безпосереднього представлення. Наталі Русецькій це вдається. Її роботи неможливо сплутати з іншими. І не лише через виразну індивідуальну візуальну мову, але передусім через глибоке переживання представленого. Твори Русецької майже парадоксальні: вони виказують Бога, однак аж ніяк не описують, не розповідають про Нього.