Покласти яблуко серед апельсинiв - i воно вже не буде просто бiлим...

Натюрморти цiєi виставки, здається, викликають запитання, а не дають вiдповiдi. Звичайна, майже аскетична композицiя, звичнi для цього жанру предмети - але стриманiсть кольорiв, помiркованiсть фарб, врiвноваженiсть тону - створюють атмосферу питань, надаючи предметам на картинi та навiть самiй палiтрi значення символiв. Адже поодинокi яблуко чи лимон, вибранi з багатьох, - вже не просто фрукти.