Виставка має на меті виявити творчі надбання дітей, розширити можливості самовизначення й самореалізації інтелектуального і творчого розвитку.

Завданням цього заходу є привернути увагу громадськості до проблем дітей з особливими потребами, подолати ізольованість та зменшити негативний вплив на формування особистості, сприяти творчому зростанню дітей. Діти з особливостями психофізичного розвитку, котрі не можуть вербалізувати свої відчуття та емоції, дуже вдало це роблять у процесі образотворчої діяльності, яка в даному випадку є і компенсаторним тлом для самореалізації, і засобом спілкування, і опорою в корекційно-виховній роботі. Участь дитини з особливостями психофізичного розвитку в художній діяльності з однолітками та дорослими розширює її соціальний досвід, вчить адекватній взаємодії та спілкуванню у спільній діяльності, забезпечує корекцію порушень комунікативної сфери.

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Довіра» – навчальний заклад, що забезпечує здобуття базової загальної неповної середньої освіти, професійної орієнтації та підготовки, проводить корекційно- розвивальну роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Термін навчання в школі-інтернаті – з підготовчого по 10 класи.