Тема другої лекції Вуличного університету -

Цінності вільної людини у вільній країні.

Відомий правозахисник під час зустрічі зі спудеями розповість про вільну державу як спільноту вільних людей,

об’єднаних довкола спільних духовних цінностей і солідарних в обстоюванні добра.

Науковець сфокусує увагу на описі сучасних суспільних криз, які стали проекцією головної кризи - кризи духу.