Рефлексії молодих композиторів на забуті твори львівських додекафоністів та авангардистів.

Виконують:
Ансамбль нової музики ConstantY.

У програмі твори Й. Коффлера, Р. Гаубенштока-Раматі, А. Нікодемовича
та студентів композиторів.