Графіка у Львові.

Біо бунт – це наче подолання біогравітації, стан вільного електрона, що покинув магнітне поле ядра і рушив, утворюючи потужний енергетичний потік – струм, що у свою чергу народжує надзвичайно живе середовище. Особливістю прояву біогравитації є те, що під час незвичайної психічної діяльності виникає поле-силовий вид енергії, що залежить від уявного зусилля і керований свідомістю людини. У цьому полягає принципова відмінність біогравитації, як сило-польового компонента, створюваного людиною, від природного гравітаційного поля. Академік А.Д.Сахаров вважав, що присутність матерії у морі частинок з абсолютно нульовою енергією викликає появу незбалансованих сил, званих гравітацією. Г.Патгофф, розвиваючи ідею зв’язку гравітації з вакуумом, показав, що в її основі лежить специфічний “тремтячий рух” електромагнітних частинок з абсолютно нульовою енергією. Взаємовплив полів двох зближених частинок і оточуючих їх інших частинок, які перебувають у «тремтячому» стані,створює гравітаційні сили тяжіння. Взаємодія між біогравітацією і біовакуумом, а вірніше постійне між ними змагання породжують біо бунти, утворюючи при цьому прямі посилання для виникнення соціальних законів.

Валерій Губєнін - художник, дизайнер, ілюстратор.