Музика Кореллі, Вівальді, Генделя і Баха.

За участю Романа Меліша, контратенора і струнного ансамблю.