Експозиція народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т Шевченка, академіка Академії мистецтв України - Любомира.

Пропоновані увазі львівського глядача «Ремінісценції» більшою мірою проект, ніж виставка. Картини складають певну смислову і формо- пластичну цілісність на тему перипетій, проблем чи іпостасей Блудного сина. Зрозуміло, експоновані полотна – не ілюстрація євангельської притчі, лише навіяні нею образи, ремінісценції, асоціації, дилеми, гротески і т. ін. У цьому значенні проект – швидше етична, ніж естетична програма. Зрештою, може і навпаки: спочатку програма естетична, а вже потім – етична.