Твори Й.С.Баха, Г.Ф.Генделя

Солістка – органістка Надія Величко.